Ուսուցիչների, զինծառայողների աշխատավարձերը համադրելի չեն ՀՀ իրականության հետ